Landbruk Nord

Planlegg neste års gjødsling nøye

Prisen på kunstgjødsel er doblet i forhold til samme tid i fjor. Dette, sammen med miljøhensyn gjør det mer aktuelt en noen gang å planlegge neste års gjødsling nøye og i god tid.

Fra i år kan innkjøpspris på gjødsel fra Yara justeres hvert kvartal. Selv om terminprissystemet videreføres, er gjødselprisene mindre forutsigbare enn før. Likevel forventes det at det fortsatt er lønnsomt å kjøpe gjødsla tidlig.

Verdien på husdyrgjødsla stiger med stigende gjødselpriser, og det er aktuelt å revurdere bruken av møkk på hver enkelt gård. Dersom en kan dekke fosfor- og kaliumbehov av eng med møkk, kan en næye seg meg rimeligere kunstgjødselslag for å supplere med nitrogen. Bruk av store mengder møkkk på en liten del av gårdens areal er derfor som regel ikke lønnsomt, og heller ikke å anbefale av miljøhensyn.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med Landbruk Nord tidlig på høsten for å få satt opp gjødslingsplan for 2009!
Endringer i gjødselsortement:

Det er endel endringer i gjødselsortiment fra Yara pga nye fosfornormer i korn og gras samt reffektivisering av varekjeden. De nye typene vil bli innfaset og priset etter hvert som Kambo/Verdal blir tomme for de ”gamle” typene.


   • Fullgjødsel 11-5-18 mikro erstattes av Fullgjødsel 12-4-18 mikro
  • Fullgjødsel 17-5-13 erstattes av Fullgjødsel 19-4-12, kun storsekk
  • Fullgjødsel 21-4-10 erstattes av Fullgjødsel 22-3-10
  • OPTI-NK 22-0-11 erstattes av OPTI-NK 25-0-9, kun storsekk
  • 40 kg sekk av Fullgjødsel 22-2-12, 25-2-6 og OPTI-KAS 27-0-0 utgår og sluttselges
  • Råfosfat og Svovel-Kalksalpeter utgår og sluttselges
  • Kalksalpeter blir terminvare, dvs. følger prissystemet til Fullgjødsel
  • I nord vil Fullgjødsel 25-2-6 og 22-2-12 bli levert som granulert vare.