Landbruk Nord

Pløyedag i Malangen, Tirsdag 17.aug kl 10.00

Tirsdag 17. aug blir det arrangert pløyedag i Malangen. Vi starter kl 10.00 hos Staff ferie og fritid, i Kjerkevik.

Med oss som instruktør har vi Kjell Mangerud.

Vi starter inne med en teoretisk gjennomgang av plogen og instilling av den. Deretter går vi over til det praktiske og gjør grunninnstilling av plogen. Når det er gjordt drar vi ut på et jorde for videre innstilling. Det vil også bli demonstrert hva som skjer ved mindre feilinnstillinger av plogen.

Bor du i nærheten av markdagen anbefaler vi at du tar med egen trektor og plog. Du vil da få hjelp til innstilling av den. Selv om du bor slik til at det ikke er praktisk å ta med egen traktor/plog vil du har stort utbytte av dagen.