Landbruk Nord

Pløyedag i Salangen, onsdag 17 aug kl 10.00

Onsdag 18. aug blir det arrangert pløyedag i Salangen. Vi starter kl 10.00 hos Ketil Løvhaug.

Med oss som instruktør har vi Kjell Mangerud.

Vi starter dagn kl 10.00 med en teoretisk gjennomgang av plogen og instilling av den. Deretter går vi over til det praktiske og gjør grunninnstilling av plogen. Når det er gjordt drar vi ut på et jorde for videre innstilling. Det vil også bli demonstrert hva som skjer ved mindre feilinnstillinger av plogen.

Bor du i nærheten av markdagen anbefaler vi at du tar med egen trektor og plog. Du vil da få hjelp til innstilling av den. Selv om du bor slik til at det ikke er praktisk å ta med egen traktor/plog vil du har stort utbytte av dagen.