Landbruk Nord

Pløyekurs i Balsfjord og i Nordreisa

Det arrangeres pløyekurs i Nordreisa og i Balsfjord.

Tirsdag, 19. mai kl.11.00 er vi i Nordreisa hos Isak Jensen, Løvhaug. Stykket leies/høstes av Laila og Ivar Henning Jensen. Følg skilting fra Kildalsveien.

På onsdag 20. mai kl 12.00 blir det pløyedag på Stornes gård hos Agnete Kristoffersen og Thorstein Marinossen. Vel møtt til lærerike dager!

En av Norges beste instruktører i pløying, Kjell Mangerud, vil fortelle og demonstrere hvordan en plog skal innstilles og brukes for å få et best mulig resultat. Det er Anledning til å ta med egen plog/traktor for 2-3 stk ekstra, men gi da beskjed til Landbruk Nord, Ellen eller Gunnlaug.