Landbruk Nord

Pløyekurs i Målselv og i Balsfjord, henholdsvis 12 og 13 september

Som start på en ny serie med grovforskolen tilbyr Landbruk Nord en dag med kursing i pløying. Lærer er Kjell Mangerud.

K. Mangerud er en av norges beste instruktører i pløying.

Pløyedagene, starter kl 10.00,

  • Målselv 12. sept (Sted: Ove Johan Rydeng, Fagerfjell)
  • Balsfjord 13. sept (Sted: Odd Bjørnar Myhre, Storsteinnes)

Vi starter inne med en teoretisk gjennomgang av plogen og instilling av den. På Storsteinnes vil denne delen bli på møterommet i Landbruk Nord sine lokaler. Hos Rydeng holder vi til i redskapshuset.  Deretter går vi over til det praktiske og gjør grunninnstilling av plogen. Når det er gjort drar vi ut på et jorde for videre innstilling. Det vil også bli demonstrert hva som skjer ved mindre feilinnstillinger av plogen.

Bor du i nærheten av markdagen/kurset anbefaler vi at du tar med egen traktor og plog. Du vil da få hjelp til innstilling av den. Selv om du bor slik til at det ikke er praktisk å ta med egen traktor/plog vil du har stort utbytte av dagen.

Kjell Mangerud har vært hos oss tidligere på flere meget lærerike og vellykkede pløyedager. Han har jobbet som 1.ammanuensis ved Høgskolen i Hedmark avd Blæstad i en årrekke. Nå er han pensjonert fra den stillingen men er fortsatt aktiv som instruktør. Han brukes også som dommer ved diveres pløyekonkuranser rundt om i landet.

Kontaktpersoner: Ragnvald Tollefsen tlf 936 58 824 – John Grønås tlf 950 10 707

Det vil bli kaffe og noe å bite i i løpet av dagen. Vi tar sikte på å avslutte ca kl 15.00