Landbruk Nord

Praktikant fra Grønland?

Landbruk Nord har fått tilbud om å motta en praktikant fra Grønland. Praktikanten kan komme i november 2009. Disse praktikantene ønsker å lære om sau og saubruk i det kalde, Nord Norske klimaet. Dette fordi det passer bra med klimaet på Grønland. Interessenter bes ta kontakt med Landbruk Nord, skriftlig eller på epost, innen 31. mai 2009.

Ang. praksisplass i Norge for elevar fra Upernaviarsuk i Grønland.


Eit år av utdanninga som bonde i Grønland er basert på praksisplass i Island eller Norge. Elevane er vant med gardsarbeid då dei fleste er oppvaksne på gard i Syd Grønland. Dei er landsens folk og veit at bønder ofte bur på einbølte plasser. Hjemmestyret i Grønland betaler eleven lommepenger under oppholdet. Dei betaler også reis tur/retur. Praksisverten gir eleven kost og losji. Det skal ikkje betalast ut lønn.


Praksiselevar fra Upernaviarsuk er forsikra når dei er på opphold i Island eller Norge. Dei er som oftast godt maskinvande og har førarkort.


Elevane som reiser ut snakkar grønnlandsk i daglegtale. Dei har dansk som andre språk og kan det frå dårlig til svært godt.


For mer informasjon ringer du Landbruk Nord på tlf: 466 28 715 eller mail til geir.atle.larssen@landbruknord.no