Landbruk Nord

Praktikantordning

Ønsker du å ha eller være praktikant på gård? Ta kontakt med Landbruk Nord på telefon
77 72 25 40 for mere informasjon. 

Som gårdbruker kan du få tilskudd til praktikant. Søknad om dette levers landbruksforvaltningen i egen kommune. 

Mer informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.slf.dep.no/no/ 

Når du kommer inn på siden – skriv ordet «praktikant» i søkefeltet (oppe til høyre) så får du opp relevante linker til skjemaer etc.