Landbruk Nord

Praktisk HMS-kurs i Tana

Norsk Landbruksrådgiving HMS arrangerer kurs i praktisk HMS i Tana torsdag 09. november 2017

Kurset Praktisk HMS-arbeid fra NLR er tilpasset landbruket og tilfredsstiller kravet til HMS-opplæring som Arbeidstilsynet og KSL har satt (§3.5 Arbeidsmiljøloven og punkt 2.9.1 i KSL standard 2 HMS).

Opplæringskravet gjelder når man har ansatte og/eller avløsere ansatt i avløserlag. Kravet er ikke bare knyttet til om en har faste ansatte men gjelder også ved tilfeldig hjelp, familiehjelp, byttearbeid med naboer osv. Gjennomført opplæring skal dokumenteres. Kurset kombinerer undervisning med lærer og egenstudie.

Vi jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse av HMS-arbeidet på egen gård.

Kurset er delt i tre og er på totalt 12 timer.

Del 1. Veiledning i gruppe med lærer og med fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon.

Del 2. E-læring. Egenstudie på internett

Del 3. HMS i praksis og vernerunde.​

Sted: Tana videregående Skole, Rustefjelbma

Tid: 09.11.17   12:00 – 15:00 (del 1)

Kurset koster Kr. 1900 for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving HMS, Kr. 2500 for medlem i NLR og Kr 3000 for ikke-medlemmer.

Påmelding og mer info: vidar.aastrom@nlr.no

tlf 96224942. Påmeld. frist 02. nov