Landbruk Nord

Priser (faktura) og tjenester.

En del av våre medlemmer er ikke sikker på hva som menes med «Grovfórråd», «Serviceavgift» eller hva som inngår i de forskjellige kategoriene når det gjelder tilsendt faktura. For de som bruker internett i daglig virke, er det bare å gå inn på våre hjemmesider og se under «Tjenester». Her vil dere finne forklaringer på det meste.De som IKKE er medlemmer, kan melde seg inn her. Velkommen til oss!