Landbruk Nord

Prognosehøsting Malangen og Moen, oppdatert

Resultatene fra de siste prognosehøstingene i Nordfjorden i Malangen og på Moen er klare. Se under.

 Her er siste nytt fra prognosehøstingene i Nordfjorden i Malangen og på Moen i Målselv.

   

Ts %

 

Kg ts/daa

 

Fem/kg ts

 

AAT

g/kg ts

 

PBV

g/kg ts

 

NDF

% av ts

Malangen 20. juni     17,0       287      0,966      88      71     53,6
Moen 20. juni     16,3       212      1,025      92      94     49,9
Malangen 27. juni     19,0       285      0,948      85        3     54,8
Moen 27. juni     19,4       252      1,025      91      57     50,0
 Malangen 3. juli

  18,6

 409

0,865

80 

-14 

61,8 

 Moen 3. juli

  16,8

 269

 0,894

82

39

59,3

 Malangen 10. juli      30,4         486

 0,810

 76

 -11

 61,6

 Moen 10. juli      22,2         400

 0,855

 80

 49

 58,7

 Reisadalen   (øko)    8. juli

24,8

383

 0,895

82

-9

51,8

Verdier å sikte etter i surfôr 25-40  ca 400 0,85-1,00   74-75    -3-53 45,0-55,0

  Vi ser at tørrstoffprosenten har gått opp fra 16,3 på Moen og 17,0 i Malangen fra 20. juni til henholdsvis 19,4 og 19,0 den 27. juni. Totalavlinga pr daa har også økt, fra 287 kg ts/daa (Malangen, 20. juni) og 212 kg ts/daa til  henholdsvis 409 og 269 kg ts pr daa 3. juli. Den 10. juli var tørrstoffavlinga i Nordfjorden i Malangen økt til 486 kg pr daa, mens den lå på 400 kg på Moen. Resultatene av NIR-analysen for siste høsting den 10. juli kommer SNART!

Vi ser at FEm-konsentrasjonen lå på 0,948 i Malangen, og på 1,025 på Moen den 27. juni, og er gått ned til 0,865 (Malangen) og 0,894 (Moen) den 3. juli.  Innlandet er litt seinere enn kysten her. PBV er noe lav på de seineste høstingene i Malangen (og Reisadalen), denne bør ligge mellom -3 og 53 g/kg ts.

Den 10. juli lå FEm- kons på 0,810 i Nordfjorden i Malangen, og på 0,855 på Moen. Antall gram AAT pr kg ts har også gått ned til henholdsvis 76 og 80, PBV lå på 49 og -11.

Graset på Moen har altså «holdt seg» bedre noe lengre enn i Malangen.

Høsting ved begynnende skyting, dvs når akset er synlig på minst 10 % av skuddene, vil gi høyest FEm-konsentrasjon. Venter du ei uke etter begynnende skyting, vil antall FEm pr daa gå noe opp, men FEm-kons blir lavere. Etter dette tidspunktet går antall FEm nedover, mens innholdet av fiber i fôret øker (og gir grovere fôr).

Det er også tatt ut en prøve i økologisk eng i Reisadalen. Der var timoteien i stadiet begynnende skyting til skyting den 8. juli. Her ser vi at tørrstoffprosenten lå på 24,8 % og antall kg ts pr daa på 383, FEm-kons på 0,895, AAT på 82 og PBV på -9. Råproteininnholdet var lavt i denne prøven (kommer ikke fram av tabellen), dette kan ha sammenheng med at enga kun har fått tilført det nitrogenet som var husdyrgjødsel og ikke noe mer.  Nitrogen er en viktig bestanddel i protein.

Det er fremdeles varmt, og utviklinga av graset går sin gang. Fôret vil få lavere kvalitet jo lenger man venter med slått.  Skal du ha ut husdyrgjødsel etter slått og satse på ei slått til, bør du gjøre det så raskt som mulig etter første slått, ca 2 tonn med mye vann pr daa. Hvis du har fått lite avling i 1. slått og trenger mer fôr, vil 15 kg OPTI-NS (27-0-0)4S i tillegg pr daa vil gi en ekstra piff til gjenveksten. Lykke til!