Landbruk Nord

Prognosehøsting Nordreisa

Også i Nordreisa har vi foretatt prognosehøstinger på to steder, på gammel og på forholdsvis ny eng.
Vi har regnet ut tørrstoffavling for to høstinger på hvert sted, og det er sendt inn prøver for kvalitetsanalyser. Analyseresultatene av den første høstinga er klar.

Den første høstinga ble foretatt 6. juli i noe vått vær.

 

Tørrstoff % 

 Tørrstoff kg/daa

 Plantehøgde

Fem/kg ts 

AAT g/kg ts 

 Gammel eng, engrapp, litt timotei. Rotsund.

 18,71

 366,6

25 cm 

 0,897

 83

 Ny eng, timotei. Storslett.

 19,27

 400,4

49 cm 

 0,933

 85

Vi ser at på den gamle enga hadde engrappen skutt, mens det lille som var av timotei, enda ikke var kommet i skyting. Analyseresultaten viser at antall FEm pr kg ts ligger på 0,897 på gammel eng, og 0,933 på den nyere enga. Antall gram AAT pr kg ts er også litegrann høyere på ny enn på gammel eng.

Andre høsting ble foretatt 10. juli på gammel eng, og 11. juli på nyere eng.

 

 Tørrstoff %

Tørrstoff kg/daa

Plantehøgde

 
Gammel eng, engrapp, litt timotei. Rotsund.

18,17 

306,0

27 cm

 
Ny eng, timotei. Storslett.

19,38

423,8

59 cm

 

At det er høyere tørrstoffavlinga 6. juli på gammel eng enn 10. juli, kan være tilfeldig, men også at det kan ha blitt unøyaktig på grunn av at graset var vått etter regnvær begge dagene. Det kan også ha «kommet til» en del ungt plantemateriale som har gjort at tørrstoffprosenten har gått ned.

På den nyeste enga var det tydelig at timoteien var kommet i skyting den 11. juli, så her hadde det skjedd ei utvikling på 5 dager. Tørrstoffprosenten har her gått opp fra 19,27 til 19,38.

Vi har sendt inn prøver til analyse også for disse to siste høstingene. Disse resultatene vil også bli  bli lagt ut her. 

Det blir også foretatt nye høstinger på de samme stedene i uka som kommer.