Landbruk Nord

Prognosehøsting 14. juni

I år har vi prognosehøsting i Sjåvikør (Malangen) og på Storsteinnes. Den første gressprøven ble tatt i Malangen 14. juni, men gresset hadde kommet såpass kort i utviklingen at vi besluttet å vente 1 uke før vi startet høstinga på Storsteinnes.

Vi har fått resultatene fra den første prognosehøstingen som ble tatt i Malangen.

TS % Kg ts/daa FEm/kg ts FEm/daa
Malangen 14.06 18,4 104 0,971 101

 

Vi ser at fôrkonsentrasjonen er god med over 0,97 FEm/kg ts, men at avlinga på dette tidspunktet er liten med 104 kg ts/daa. Dette kan vi se i sammenheng med tidlig høstetidspunkt og tørrstoffinnhold på 18,4%.

Det er sendt inn to nye prøver både fra Malangen og Storsteinnes, og resultatene vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart vi får analysene.