Landbruk Nord

Prognosehøsting Storslett

Resultatet fra prognose- høstinga på Storslett (Saga) i uke 26 er klar. Denne viser at FE-m-konsentrasjonen i graset har gått ned til 0,877 fra uke 25.

Den første høstinga på Saga (mot Kildalen) ble gjort den 22. juni, og viste en FEm-konsentrasjon på 0,90 pr kg ts. Avlinga lå på 998 kg gras pr dekar og tørrstoff-prosenten på 21,54. Det vil si en tørrstoff – mengde på 215 kg pr dekar.

 Storslett/Saga  ts %  FEm/kg ts

Råprotein, % av ts

 PBV g/kg ts  AAT g/kg ts  
Høstedato 22.6.11  21,54  0,900  13,0  -11  82  
Høstedato 28.6.11  24,14  0,877  10,6  -32  80  

Høstingen den 28. juni viste en avling på 1371 kg pr dekar, en økning på 373 kg pr dekar. Tørrstoffprosenten lå på 24,14. Tørrstoffmengden ligger dermed på  331 kg pr dekar. Som vi ser av tabellen over, ser vi at tørrstoffprosenten har gått opp fra 21,54 til 24,14 på 6 dager (fra den 2.6 til den 28.6).

Det er likevel viktig å være klar over at utviklinga på graset kan variere veldig lokalt. Noen steder er det nok kommet lenger, og andre steder ikke fullt så langt.