Landbruk Nord

Prognosehøstinger fra Malangen og Storjorda

Vi har fått resultatene fra prognosehøstingene som ble tatt ut i Malangen og på Storjorda i Målselv, onsdag 5. juli.

Sted  ts %  ts/daa FEm/kg ts   FEm/daa
Malangen 30,92 247 0,893 220
Storjorda 32,76 360 0,897 323

Vi ser at FEm-kvaliteten er god, med over 0,89 FEm/kg ts på begge stedene. Ts% ligger på 30,92 i Malangen, og 32,76 på Storjorda. Dette kan synes noe høyt sett i forhold til utviklingen på graset. En ts% på under 18 % gir lavt fôropptak, og høster du gras med så lav ts%, må du bruke godt med ensileringsvæske.

Avlingene i ts ligger på 247 kg i Malangen og 360 kg på Storjorda. Denne forskjellen er ikke uventa, med tanke på at høstinga er gjort på gammel eng i Malangen og nyere eng på Storjorda. Ellers lå antall g AAT/kg ts på 83 på begge stedene, mens PBV lå på 53 gram/kg ts i Malangen og på 86 på Storjorda.  % NDF av ts lå på 61,3 i Malangen og på 55 på Storjorda. Dette betyr at det er mye fiber i graset på høstetidspunktet.

Det er tatt ut en prøve på Storslett tirsdag 11. juli.  Det blir også tatt ut nye prøver i Malangen og på Storjorda onsdag 12. juli. Vi har sannsynligvis resultatene fra disse høstingene over helga.

Utviklinga på graset kan variere fra sted til sted, så ta deg en tur ut i enga. Er du ute etter rimelig god kvalitet, bør du høste fra begynnende skyting, dvs når en del av akset er synlig på minst 10 % av skuddene, og til ei uke etter skyting.

Det er nok på tide å finne fram slåmaskinen, om du ikke har den klar!