Landbruk Nord

Prognosehøstinger

Analysene av prognosehøstingene tatt torsdag den 2. juli er nå klare. Prognosehøstingene er tatt på Markenes i Balsfjord (gammeleng), på Storjorda i Målselv og i Malangen. Disse viser at kvaliteten på graset er jevnt over meget god, både når det gjelder FEm-konsentrasjon, råprotein, AAT og PBV. Pga usikkerhet i oppmålingen tør vi dessverre ikke gi ut antall kg ts pr daa og FEm pr daa denne gangen.

Sted % ts FEm  /kg ts Råprotein % av ts AAT g/kg ts PBV g/kg ts NDF     % av ts
Markenes 24,55 0,965 19,3 87 42 57,7
Storjorda 17,45 1,041 17,0 92 12 53,4
Malangen 15,68 0,902 15,4 83 12 60,0

For å få et topp fôr, er nok tørrstoffprosenten fremdeles noe lav, både på Storjorda og i Malangen. Planen er å ta nye prognosehøstinger på de samme stedene i morgen torsdag, 9.7, og på Storslett i dag, onsdag. Lite tørrstoff i graset, eller vått gras, krever tilstrekkelig med ensileringsvæske!