Landbruk Nord

Prognoshøsting av gras

Landbruk Nord har de siste årene gjennomført prognosehøsting av gras. Målet er å hjelpe gårdbrukerne å finne riktig høstetidspunkt for å oppnå optimal grovfôrkvalitet.

Landbruk Nord utfører i år prognosehøsting i Sør-Troms, (Salangen) Nord-Troms (Storslett) og i Midt-Troms (Balsfjord). Vi har så langt tatt 5 prøver, og har fått  analyseresultat fra 2 av disse. Eng  på Markenes er eldre eng med ca 70 % timotej.Den 15 juni var tørrstoff%. beregnet på  22,9 % med  178kgTS /daa og 180 FEm/daa. Timotei var på blad og strekningstadie.

Ut fra analyser  den 20 juni  var beregnet  tørrstoff% på 21,5% ,  249 kgTS/daa og 233 FEm/daa. Timotei   i stor grad var i strekning stadie og eng svingel  i begynte å blomstre. 

Foreløpige resultater  viser  normal  forventet avling  på  den  enga. Negative  PBV verdier  kunne skyldes av  lågere temperaturer i starten av vekstsesongen.

Resultater videre vil fortløpene bli lagt ut på hjemmesida etter hvert som analysene fra høstingene foreligger.  

    

 

FEm

Råprot.

PBV

AAT

PBV

Fordøy.

NDF

/kg ts

% av ts

g/kg ts

g/kg ts

g/FEm

% av ts

% av ts

Markenes, 15. juni

1,014

14,4

-10

89

-10

80,4

48,6

    Markenes, 20. juni    0,936    11.3    -31     84   – 33    75,3   53,5