Landbruk Nord

Forsøksfelt – gjødsling

Landbruk Nord har ett forsøksfelt hvor vi prøver forskjellige gjødslingstyper og mengder både av mineralgjødsel og husdyrgjødsel.

Første innhøsting ble foretatt denne uken –  og resultater blir blant annet brukt i gjødselplanlegging for våre medlemmer.