Landbruk Nord

Prosjekt igangsatt med forskjellige typer overgjødsling

Landbruk Nord er i gang med et prosjekt der vi ser på overgjødsling etter 1 slått. Vi vil se på effekten av gjødslingsregimer med kombinert organiskgjødsel og mineralgjødsel, sammenlignet med gjødslingsregimer som kun belager seg på en av delene. Vi håper å få en bedre forståelse av hvilke kombinasjoner som har størst virkning i forhold til kvalitet og kvantitet. Vi ønsker også en bedre forståelse for hvor stor virkning husdyrgjødsla har midt i vekstsesongen kontra å bruke den tidlig på våren. Mer informasjon vil komme i medlemsskriv.