Landbruk Nord

Råd til bonden og avløserne ang. koronavirus

Landbruk Nord ber alle om å følge råd fra myndighetene, sørge for god håndhygiene og være ekstra årvåken med generelle smittetiltak på gården.Landbruk Nord forholder oss til myndighetenes råd og følger utviklingen nøye. Mattilsynet og Veterinærinstituttet anbefaler at personer som er smittet med koronavirus, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr.

Alle ansatte i Landbruk Nord må gjøre det en kan for å unngå smitte. Ta hensyn til personer som tilhører grupper med større risiko ved smitte.

Følg råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet. og fra Mattilsynet

Det er i dag ikke påvist at smitte kan overføres fra menneske til dyr, men Veterinærinstituttet anbefaler at personer som er smitta med koronaviruset, av føre-var-hensyn, avgrensar kontakt med matproduserende dyr.

Bondelaget har sendt ut råd til sine medlemmer om korona-smitte, denne finner du her.
NHO sitt råd til bedrifter finner du her.