Landbruk Nord

Gjødslingsplan

Alle bønder som søker om produksjonstilskudd, må ha gjødslingsplan. De fleste har krav om årlig gjødslingsplan.

Vi utarbeider gjødslingsplaner innen jord- og plantekultur til våre medlemmer.

Ta kontakt med Landbruk Nord for rådgiving/informasjon og utarbeidelse av gjødslingsplan.