Landbruk Nord

Radiobjeller på sau

Bruk av radiobjeller på sau har hatt økende interesse de siste par årene. Til nå har det vært Fylkesmannen i Troms som har stått for organisering av bjellene ut til brukerne. Dette blir det nå slutt på. Fra og med kommende beitesesong vil det være Landbruk Nord som har ansvaret for, og kommer til å drifte bruken av radiobjellene i fylket.

Fylkesmannen i Troms (landbruk og miljøavd), Troms Sau og Geit og Landbruk Nord har hatt flere møter i vinter for å komme fram til en arbeidsavtale og framtidig drift av radiobjellene.

Blant annet skal LN sitte i en fordelingsnemd sammen med FM og TSG, ha ansvaret for oppbevaring av bjellene, kommunikasjon med Telespor, være med å utarbeide retningslinjer/kriterier for fordeling av radiobjellene, opplæring, og kontakt med bruklerne. Dette er bare noe av det som skal skje de kommende månedene og Fylkesmannen i Troms, Troms Sau og Geit og Landbruk Nord vil kommen med mer informasjon til brukerne om ordningen som kommer.