Landbruk Nord

Rapporter for prosjekt «Overgjødsling»

Landbruk Nord har også denne vekstsesongen gjennomført vårgjødsling og overgjødsling på forsøksfeltet vårt på Storsteinnes. I dette prosjektet har vi sett på effekten av ulike gjødslingsregimer både til 1. og 2 slått.

Forsøksfeltet besto av totalt 18 ruter, og det var store forskjeller mellom de ulike gjødslingsregimene både i mengde og kvalitet på graset.

Resultater og fullstendig rapport for 2018 og 2019 er nå tilgjengelig for våre medlemmer under fanen «For medlemmer» og «Prosjekter og forsøk». Ta kontakt med oss for passord til medlemsside.