Landbruk Nord

Rapporter om vær og vekst landet rundt.

Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving rapporterer hver uke om vær og vekst landet rundt på Veksttorget i Nationen.  Det står på trykk i papirutgaven hver torsdag fra siste uka i april til siste uka i september. Landet er inndelt i åtte regioner og rådgivere i rådgivingsenheter innenfor hver region bytter på å skrive de ukentlige rapportene. Her er rapportene som står på trykk i Nationen 24. april 2014.

Snøen ligger fortsatt lengst nord og i høyreliggende deler av landet. I lavereliggende strøk lenger sør har våronna allerede pågått en måned. Veksttorget holder deg oppdatert på vær og vekst over hele landet – hver uke gjennom hele vekstsesongen.

Her er finner du årets første rapporter. http://www.lr.no/nyhetsarkiv/2014/veksttorget/