Landbruk Nord

Registreringer av snø- og tele i vinter

Som kjent har varigheta av snø og tele avgjørende betydning for overvintringen av enga. Når en skal se på prognoser for faren for vinterskader er ikke minst teledybden en viktig faktor. Likeledes vil snø og isdekke ha stor betydning for hvordan enga vil presentere seg når våronna kommer i gang.

Tele og snømåleren har vist seg å være et godt og nyttig redskap for både bonden selv og veiledningstjenesten.  Landbruk Nord har i høst fått satt ned en rekke av disse målerne rundt om i fylket, og vi mener dermed at vi er bedre styrket for å ta de rette avgjørelsene når våronna nærmer seg.

De fleste av målingene blir gjort av bonden selv, men Landbruk Nord gjør en del av disse registreringene selv. Vi bringer her en enkel oversikt over hvor målerne står:

Alf Andreassen, Storbuktøyr, Ole Sørensen, Vassmo,  Kjell Erik Sørum, Markenes, Hans Andreassen jr, Storsteinnes, Roger Nilsen, Josefvatn, Roger Aasen, Fjellbygda, Inge Andreassen, Kirkevik, Olav Grundnes, Grundnes,  Asgeir Larsen, Lyngseidet, Svein Eriksen, Skibotn, John Johansen, Storslett, Svein Prestbakk, Øvre Salangen, Ellen Reiersen, Sandvågen, Ragnvald Tollefsen, Sjøvegan.

Vi ønsker lykke til med målingene og håper på en bedre overvintring enn hva siste vinter bød på.