Landbruk Nord

Rekruttering til landbruket

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk, onsdag 27. januar overlevert rapport fra en arbeidsgruppe som har sett på rekrutteringen til landbruket.

Mer om denne rapporten og selve rapporten finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okt-rekruttering-til-landbruket/id2472179/