Landbruk Nord

Reportasje i Nye Troms om klauvskjæring

I dag (torsdag 28.1.2016) er det en flott reportasje i Nye Troms om at Norsk klauvskjærerlag har sin årlige fagsamling – denne gang i Bardu!

Solfrid Ramberg og Ann Torill Grønnli er ansatt i Landbruk Nord som klauvskjærere og er selvfølgelig med på fagsamlingen.

Når det nærmer seg mer vår vil begge to starte på rund-tur i Troms for å sørge for at over 2000 kyr får fine klauver!

Litt mer om klauvhelse og klauvskjærerlaget finner du her: http://storfehelse.tine.no/klauv