Landbruk Nord

Resultater fra prognosehøsting i Nord-Troms

Noen har så smått begynt å slå i Nord-Troms, mens noen venter enda. Vi har fått analysesvarene fra prognosehøstinga i Rotsund og på Storslett  som ble foretatt henholdsvis 10. og 11. juli. Resultatene fra den siste høstinga den 16. juli er også klare.

 

Sted og dato

FEm

Råprot.

PBV

AAT

PBV

Fordøy.

NDF

 

 

/kg ts

% av ts

g/kg ts

g/kg ts

g/FEm

% av ts

% av ts

 

Rotsund 6. juli

0,897

22,5

81

83

90

70,4

55,2

 

Rotsund 10. juli

0,879

18,0

40

82

45

69,9

54,0

 
Rotsund 16. juli

 0,809

 16,7

 34

 77

42

65,6

54,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storslett 6. juli

0,933

16,9

23

85

24

73,9

61,0

 

Storslett 11. juli

0,918

15,3

9

84

9

73,4

58,3

 

Storslett 16. juli

 0,845

15,9

 23

79

 27

 68,2

62,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Som vi ser av tabellen er FEm-konsentrasjonen gått ned på begge steder fra 6. juli til 10. og 11. juli, og derfra ytterlige ned til den 16. juli. Den er høyest på den nye enga, det er også antall gram AAT pr kg ts. Det viser seg at innholdet av magnesium,  kalsium og svovel er høyest på den gamle enga.  Dette kan ha med en mer variert plantesammensetning å gjøre.

                          Tørrstoff %       Tørrstoffavling kg/daa

Rotsund 6. juli        18,71               366,6

Rotsund 10. juli      18,17               306,0

Rotsund 16. juli      21,87               446,7

Storslett 6. juli       19,27               400,4

Storslett  11. juli    19,38               423,8

Storslett  16. juli    22,28               556,1

Vi ser at tørrstoffavlinga er blitt betydelig mye høyere den 16. juli på begge steder, enn den var på de to første høstingene. Det var lite timotei på den gamle enga i Rotsund, men på Storslett hadde timoteien skutt.

Til slutt gjør vi oppmerksom på at lokale variasjoner kan gi forskjellig utslag på kvaliteten på graset, men dette gir iallfall en viss pekepinn på hvordan det ligger an.