Landbruk Nord

Resultater fra prognosehøsting Nord-Troms 16. juli

Resultatene fra de to siste prognosehøstingene i Rotsund og på Storslett er nå klare. De viser er nedgang i Fem-konsentrasjonen fra forrige høsting 10. (Rotsund) og 11. juli (Storslett.)

Prøven fra Rotsund på gammel eng viser at Fem- konsentrasjonen er gått ned fra 0,879 til    0, 809 på seks dager. Råprotein-innholdet  er gått ned fra 18,0 til 16,7 prosent av tørrstoffet.  Antall gram PBV/kg ts er på 34, mens atall gram AAT /kg ts ligger på 77 den 16. juli.

På den nye enga på Storslett, har Fem-konsentrasjonen gått ned fra 0,918 til 0,845 på de fem dagene fra 11. juli. Råproteinninnholdet ligger på 15,9 prosent av tørrstoffet, antall gram PBV/kg ts på 23, og antall gram AAT/kg ts på 79.

Alle resultatene er ført inn i tabellen i innlegget fra 19. juli (se nedenfor).

Det er altså tydelig at energien i graset går ned ved utsatt høsting, men det trenges jo litt mengde avling også. Dette vil alltid være en vurdering hos hver enkelt.

God slått til de som tar laus i disse dager!