Landbruk Nord

Russiske landbrukspraktikanter til Norske gårder er i gang med opplæring i Russland

Pr. i dag har vi fått henvendelser fra 15 gårder som er intressert i landbrukspraktikant. I tillegg til 7 gårder som er i tenkeboksen. Først og fremst er det bønder  i Nord – Trøndelag, Sør Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark som blir prioritert i denne runden.

Landbruk Nord har i 10 år hatt samarbeid om praksisplass for landbrukspraktikanter fra Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum (Arkhangelsk landbruksskole) som inkluderer både praktisk og teoretisk opplæring i Norge. Prosjektet har utviklet seg til også å gjelde fra Trøndelagsfylkene og nordover. 

Praktikantene lønnes 60% av minstelønnstariffen.

Når du tar i mot praktikanten tar du imot en ungdom som er ferdig med 4 års videregående utdanning innen jordbruksfag i Russland. Praktikanten vil trenge opplæring i Norsk Landbruk, språkopplæring og øvrig opplæring i Norsk kultur. Praktikanten må følges opp og taes med i dagliglivet.

Les enda mere her:

Orientering:  Vi planlegger en reise til Arkhangelsk i sep/okt. Da skal vi intervjue elevene. Dette interjuvet vil være avgjørende for hvem av praktikantene som kan  komme til Norge å jobbe. Vi vektlegger de gårdene som har gitt oss opplysninger om ønsker, krav og forventninger og hvilke type drift den enkelte har. Vil vil informere fortløpende på dette.

 Etter intevjuet vil invitasjoner til praktikantene skrives, arbeidskontrakt og søknad om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.Videre går disse papirene fra Russisk konsulat til Norge og UDI som skal behandle disse. Når det gjelder UDI har de en grense på 3 mnd behandlingstid, men vi har erfart at det kan ta både kortere og lengere tid.

For deg som bonde er det viktig at du har mulighet til å være fleksibel i forhold til når praktikantene er på din gård.

Er det noe du lurer på, ta kontakt med Unni eller Kirsti for mere informasjon.