Landbruk Nord

Samlingsbasert studium for bønder og lærere

Tilbud om videreutdanningskurs for bønder og lærere i grunnskolen som vil integrere hagebruk i “Inn på Tunet” arbeidet.

For mer info:

https://www.nmbu.no/studier/sevu/kurs/node/2794

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Okologisk-landbruk/Okologiske-skolehager-og-barekraftig-laring/