Landbruk Nord

Saneringsprogrammet ”Friskere geiter” virker

Resultatene fra saneringsprogrammet ”Friskere geiter” ble lagt fram på Husdyrforsøksmøtet 2009 på Lillehammer i februar. Resultatene viser at sanering nytter.


Geiter i sanerte buskaper melker mer, opprettholder ytelsen lenger og har lavere celletall enn geiter i ikke-sanerte buskaper. 
Les mer..
Programmet har pågått over hele landet siden 2001. Saneringen har vært gjort på to forskjellige måter, enten ved å slakte geiter med CAE, eller ved ”snapping” av kje.
Norges Veterinærhøgskole, TINE BA og Helsetjenesten for geit, har etter at saneringen startet undersøkt både melkeytelse, holdbarhet og celletall i sanerte buskaper og sammenlignet disse med ikke-sanerte buskaper.
Resultatene viser at sanering nytter.  Alle innsamlede tall viser at geiter i sanerte buskaper melker mer. Forskjellene ligger på fra 61 kg mer melk i første laktasjon, til 75 kg mer i 3. laktasjon.  Geitene er også i stand til å opprettholde ytelsen lenger enn i ikke-sanerte buskaper og lever lenger.
Også når det gjelder celletall, har sanering hatt en positiv effekt. Jevnt over har det vist seg at celletallsmålingene ligger på omtrent 150 000 pr ml lavere enn i en ikke-snappet buskap.
Det viser seg derfor at den arbeidssomme snappingen gir positive resultater, både med hensyn til dyrehelse og melkeytelse!