Landbruk Nord

Satellittovervåking av eng.

Kan man ved hjelp av satellittbilder vite mer om hvordan årets avling vil bli, og kan de hjelpe oss å måle klimaendringer?

Framtidsdrømmene er store på flere forsøksfelt i Troms og Nordland.        

Les mer om dette prosjektet her: http://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/26902/