Landbruk Nord

Sauleiting på Karlstad skole -Landbruksdagan 2012

Karlstad skole var også med på Landbruksdagan 2012. De var med bonde Frode Melkild i skogen.

Landbruksdagan 2012 er arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Balsfjord kommune og Sparebanken Nord-Norge 

 NRK Nordnytt var med da elevene var på sauleiting. Link til innslaget finner du her: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/865025/ Klikk på sendingen klokka 1840 den 10.9.2012. Sauleitinga er ca 12 min. ut i programmet.

Innslaget ble også vist på Norge i dag (på riksdekkende TV) senere på kvelden.