Landbruk Nord

Seminar: arktisk naturbruk i ny tid

Hva skal gjøres for å få sving i rekrutteringen til det gode yrket (og livet) på landet?

Troms fylkeskommune og Senja videregående skole inviterer til landbruksfaglig seminar med tema: arktisk naturbruk i ny tid. Møt gårdbrukere, fylkesrådsleder, kommunen, nordnorsk landbruksråd, bøndenes egne organisasjoner og Innovasjon Norge til både seminar og workshop 9. oktober kl. 10.30 på Senja videregående skole.

Her finner du invitasjonen og programmet.