Landbruk Nord

Seminar om økologisk fjøs

Prosjektet «Økofjøs» i regi av forsøksringen Økogudbrand arrangerer seminar om økologisk fjøs 6. juni 2008 på Blæstad. Innleder er Eric Meili fra Sveits, en engasjert byggeplanlegger med stor erfaring innen planlegging av kostnadseffektive bygg innen økologisk drift.

Kontaktperson er Kjell Brandsar i Økogudbrand. Mer info og programmet finner du her.