Landbruk Nord

September-lønn

Husk at fristen for innlevering av timelister som skal være med på september-lønna er nå på fredag!!!

Vi har timelistekafè også på fredag mellom klokka 12:00 og 14:00.

Alle avløsere er velkommen for en prat med kolleger.