Landbruk Nord

Sertifiseringskurs i PEFC- standarden for skogsentreprenører, maskinførere

Landbruk Nord planlegger Nettbasert kurs i PEFC-standardene på Landbruk Nord i uke 46.

Endelig tidspunkt/opplegg blir avklart på skogdag 30.10.18.

Kurset følger Skogkurs sitt opplegg. Man tar en samlet gjennomgang og eksamen. Deltakerne får kursbevis fra Skogkurs.

Skogbruket legger stor vekt på miljøsertifisering og særlig av skogsentreprenører og maskinførere. Skogeiere og entreprenører vil kunne gå glipp av leveranser/oppdrag uten slik sertifisering. Men kurset er åpent for alle interesserte

Kurset gjennomføres på dagtid. Deltakelsen koster 1500 kr pr deltaker. Det vil bli søkt om tilskott for å gjøre deltakeravgiften minst mulig.

Påmelding/kontakt vedr. kurset til Anders.Berg.Stensrud@landbruknord.no

Det arrangeres en skogdag/ feltdag for en praktisk gjennomgang av PEFC-standardene i skogsdrift tirsdag 30. oktober kl 10 fra Takelvdal grendehus. Det er viktige at deltakerne på kurset også kan delta på skogdagen.

Troms fylkeskommune har støttet kurset.