Landbruk Nord

Er du interessert i sommerjobb/sesongjobb? ta kontakt med oss

Landbruk Nord er opptatt av å ha godt kvalifisert arbeidskraft å tilby bønder i vår nordligste landsdel til enhver tid. Vi går mot en sesong hvor vi har behov for ekstra bemanning og spesielt om du kan jobbe – i korte og/eller lengre perioder.

Les mer her: Sesongarbeidere til landbruket søkes

Sommerjobb/sesongjobb innen følgende arbeidsområder for deg som kan jobbe innenfor jordbruks- og skogbruks næringa:

  • Lamming – sesong fra april/mai 2020
  • Skogsplanting – sesong fra mai til oktober 2020
  • Ungskogpleie – sesong fra mai til oktober 2020
  • Grønnsaksproduksjon – sesong fra august til oktober 2020
  • Innhøsting (høya) – sommerjobb fra juni – september 2020
  • Fjøsarbeid (husdyr) – sommerjobb fra juni – september 2020

Vi har behov for bemanning gjennom hele året, og vil gjerne komme i kontakt med deg som er interessert og har kompetanse med hovedfokus på matvareberedskapen spesielt  i den utfordrende situasjonen vi er i nå.

Det arbeides med å kartlegge hvor stort behovet for arbeidskraft er i de ulike kommunene og i hvilket tidsrom. Lokal landbruksforvaltning blir utfordret til å se hva de kan bidra med. NAV har sin egen portal, der interesserte kan registrere sin CV. Det er også lagt ut en link på hjemmesiden til Norske Landbrukstenester som arbeidssøkere skal kunne bruke for å registrere seg.

Ta gjerne direkte kontakt med oss, vi vil gjerne høre fra deg!