Landbruk Nord

Sikkerhet på gården

Internkontrollforskriften av 1996 er gjeldende lovverk som Landbruk Nord og bonde/oppdragsgiver må forholde seg til. I praksis betyr dette at gården/arbeidsstedet skal være trygg og trivelig arbeidsplass for ansatte. Sikre gode arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddig arbeidssted som igjen gir bedre kvalitet og resultater i arbeidet.

Les mer om forskriftene her Forskrift 1996

Bondens/oppdragsgivers ansvar

Det skal dokumenteres skriftlig for nødvendig sikkerhetsopplæring på maskiner og redskaper på arbeidsstedet (gården). Landbruk Nord har utarbeidet en opplæringsblokk som er tilgjengelig for de som bruker Landbruk Nord som arbeidsgiver. Ta kontakt med kontoret for å få tilgang til opplæringsblokken. Slik ser den ut Dokumentasjon for sikkerhetsoppl. for ansatte på gården

Utenlandsk arbeidskraft nytting informasjon

Bonden(arbeidslederen) er ansvarlig for

At silotaljen er sertifisert, at traktor og redskaper er i forskriftsmessig stand og at det tekniske utstyret er forsvarlig vernet og konstruert.
At aldersgrenser for bruk av maskiner , redskaper og utstyr blir fulgt.
At farlige og giftige stoffer blir forsvarlig oppbevart.
At bygninger, silo, bruer og andre anlegg på gården er sikret.
At arbeidet er tilrettelagt for å hindre belastninger, skader og at verneutstyr blir brukt når dette er påkrevd.
At nødvendig og tilstrekkelig opplæring blir gitt.
At bestemmelser om arbeidstid blir fulgt.

Arbeidstaker/avløsers ansvar

Ansatt er pliktig å medvirke til at det skapes er sunt og trygt arbeidsmiljø. Man skal være aktiv og ikke overlate ansvaret til andre hvis man ser noe som er, eller kan bli farlig. Meldt fra med en gang og sørg for at farlige situasjoner unngås ved senere anledninger.

Les her HMS-håndbok for avløsere

Leverandørenes ansvar

De som produserer og leverer teknisk utstyr og innredninger, har plikt til å sørge for at dette er forsynt med vern og veiledninger slik at det kan brukes uten fare for skader eller ulemper og ubehag. De samme plikter har de som leier eller låner ut traktor, utstyr og redskaper