Landbruk Nord

Siste frist for timelister – for året 2013

Absolutt SISTE frist for å levere inn timelister som skal med på ferie-fritidsdokumentasjonen for 2013 er:  5. januar 2014.

Ta kontakt med oss hvis du er usikker på hvor mye du må dokumentere.