Landbruk Nord

Siste frist for timelister for året 2016

Husk innleveringsfrist for timelister: 1. desember.!

Alle timelister som skal være med på dokumentasjonen ferie/fritidstilskudd i 2016 må være hos oss den 1. desember.

Ring oss hvis du har spørsmål! Tlf: 77 72 25 40.