Landbruk Nord

Siste kurssamling – NUG (Næringsutvikling på gården)

Mandag 2. og tirsdag 3.juni gjennomførte våre NUG-deltakere den siste av 5 kurs-samlinger.

I løpet av vinteren/våren 2014 har 6 personer fra 5 forskjellige gårder gjennomført kursserien som går over 5 samlinger a 2 dager.

På denne siste samlingen la alle fram sine forretningsplaner for representanter fra Sparebanken Nord-Norge, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Troms og landbruksavdelinger i kommuner.

Vi ønsker alle kursdeltakerne lykke til videre med gjennomføringen av sine planer og vi håper at de blir godt mottatt ute i markedet med sine produkter.