Landbruk Nord

Siste snø- og telemålinger

Så er vinteren over og våronna kommet godt i gang flere steder. Snøen og tela har forlatt oss og målestasjonene er tatt ned.

De etterhvert kjente snø- og telemålerne som vi har hatt stående rundt om i fylket, har nå for det meste gjort sin plikt i vinter. Snø og tele er borte fra jordene og veksten har kommet godt i gang.

Snø og tele har vært variabel denne vinteren, alt etter hvor stasjonene har stått. Største snømengden er målt hos Roger Nilsen ved Josefvatn. Der var det på det meste 145 cm snø på flat mark. Tele over meteren hadde vi på Markenes ved Storsteinnes, i Skibotn, i Fjellbygda og i Kirkevika. De to sistnevnte i Malangen. Temperaturen har ikke vært systematisk målt, men hos Øystein Iselvmo på Rundhaug i Målselv var det  – 32 grader 11. februar.  Det har vært interessant og hatt målere som har målt dypere enn en meter, men de er nå en gang laget slik at tele over en meter måles ikke. Vi ser at tele går ganske sakte i lang tid for plutselig å forsvinne i løpet av noen dager. Denne utviklingen har vi også sett tidligere år. Det er å håpe at vi også neste vinter kan ha målere ute i samme omfang som i vinter. Vi vil i såfall vurdere å sette noen av snø- og telemålerne på andre steder enn i år. Vi retter en stor takk til alle som har vært med og gjort registreringene mulig!