Landbruk Nord

Situasjonen etter konkursen i Bøndernes Innkjøpslag

Som kjent for de fleste, stengte dørene hos Bøndernes Innkjøpslag på Storsteinnes i Balsfjord for noen uker siden. Men hva skjer så videre med innkjøpslaget.

Innkjøpslaget hadde en stor og trofast kundekrets, og det vil nok være en lettelse for mange å vite at drifta fortsetter i et annet selskap.
Det betyr at det fortsatt blir mulighet å handle kraftfôr, gjødsel, såvarer, ensileringsmidler og andre forbruksvarer på samme måte som før. Det nye selskapet har navnet Fiskå Mølle Balsfjord og daglig leder er Kurt Are Nymo. Alt blir å finne på samme plass som før, med unntatt av butikken som solgte hageutstyr, klær og annet småsalg. Utsalg av landbruksvarer forgår fra butikken som fra før ligger ved tonnevarelageret.
Kontakt over telefon; 922 24 319 Kurt Are eller 452 87 763 Ingvar.