Landbruk Nord

Sjekkliste for dyrevelferd i melkeproduksjon

Gjennom et samarbeidsprosjekt har Debio utviklet en sjekkliste for måling av velferd i besetninger med melkekyr.

Debio har, sammen med andre kontrollorgan for økologisk produksjon i Norden og Baltikum, deltatt i et utviklingsprosjekt om måling av velferd i ulike husdyrhold. Prosjektet har vært delfinansiert av Nordisk Ministerråd og Landbruks- og matdepartementet, og Debios viktigste bidrag har vært utviklingen av en sjekkliste til bruk i besetninger med melkekyr.

Sjekklisten for melkekyr er utviklet i samarbeid med Bioforsk Økologisk, og har i en periode blitt testet ut hos enkelte produsenter. Responsen har vært positiv, og Debio vil nå utdanne alle inspektører i bruken av listen. Den skal være et praktisk hjelpemiddel under inspeksjon, og vil kunne brukes allerede i år.Sjekklisten for melkekyr er utviklet i samarbeid med Bioforsk Økologisk, og har i en periode blitt testet ut hos enkelte produsenter. Responsen har vært positiv, og Debio vil nå utdanne alle inspektører i bruken av listen. Den skal være et praktisk hjelpemiddel under inspeksjon, og vil kunne brukes allerede i år.

Les mer om saken her

Kilde: www.debio.no