Landbruk Nord

Skal du bygge nytt fjøs?

Det blir infomøte Tirsdag 1. juni kl 20.00 i kommunestyresalen på Storslett over temaet: Prosessen og planlegging rundt bygging av landbruksbygg.

INFO-MØTE

Tirsdag 1. juni kl 20.00 i kommunestyresalen på Storslett.

Tema: Prosessen og planlegging rundt
bygging av landbruksbygg.

Marit Gåre kommer fra byggeplanavdelinga i Landbruk Nord kommer og skal informere om de ulike fasene i byggeprosessen. Hun vil også vise noen enkle forslag til planløsninger. Her blir det gode råd og vink til den som planlegger å bygge!

Våronna er startet, men vi håper likevel at de som er interesserte tar seg tid til å komme.

Enkel servering!

Vel møtt!