Landbruk Nord

Skal du spre kalk nå i høst?

Landbruk Nord har kalk-vogn som vi leier ut. Vogna står nå i Reisadalen.
Det koster kr 58,- pr tonn spredd kalk for medlemmer, kr 72,- pr tonn for ikke-medlemmer å leie vogna.
Ta kontakt med oss på telefon til hovedkontoret: 77 72 25 40 eller til Ellen på kontoret på Storslett: 454 86 630.