Landbruk Nord

Skattekort for 2016

Skatteetaten har sendt ut informasjon om skattekort for 2016 til lønnstakere.

Landbruk Nord innhenter skattekortopplysninger til alle våre ansatte elektronisk og du trenger derfor ikke levere noe til oss.

Utenlandske lønnsmottakere må søke om skattekort for 2016. Dette kan gjøres elektronisk. Husk at hvis du skal oppholde deg i Norge i mer enn 6 mnd må du melde flytting.

Hvis du ikke skal tjene mer enn 50 000,- i 2016 kan du søke om frikort. (dette gjelder ikke utenlandske lønnsmottakere) Dette gjøres også elektronisk. Hvis du har flere arbeidsgivere må du huske å fordele frikortet. (dette gjelder også arbeidsgivere som du kun får feriepenger fra).

Her er linker til skatteetaten der du kan lese mer om skattekort og frikort:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Frikort/