Landbruk Nord

«Skogdag» i Storskogen i Tromsø 14. 9.22 kl. 1030

Landbruk Nord i Samarbeide med Norges arktiske studentsamskipnad, Allskog Nord skogeierlag og Troms Skogselskap inviterer til «skogdag» i Tromsø.

Skogdagen foregår i tilknytning til Studentsamskipnadens studentboliger i massivtre i Dramsveien.

Tema er:  Skogen i Troms som klimatiltak  

Program:

Onsdag 14.9

Kl. 10.30 Velkommen til Storskogen/ ved Studentsamskipnaden.

Kl. 10.45 Skogen i Troms/ Landbruk Nord/Troms Skogselskap med

                  Presentasjon av «Skogen i Troms som klimatiltak Troms.

Kl. 11.30 Samskipnadens satsing på massivtr

Kl. 12.00 Karbonbinding i bygg (massivtre) v Åsmund Bunkholt, «Trefokus». 

Kl. 12.30 Skogskaffe.

Kl. 12.45 Spørsmål, diskusjon  og avslutning.