Landbruk Nord

Skogdag – Sertifiseringskurs PEFC

I samarbeide med skogbruksforvaltninga i Målselv kommune, planlegger Landbruk Nord

Skogdag med gjennomgang av PEFC-standardene i forhold til skogsdrift

TIRSDAG 30.10 KL 10.00 Fra Takelvdal grendehus

Skogdagen anslås å vare ca 4 timer og det blir servert enkelt lunsj under vegs.

Sentralt i skogdagen blir befaring av hogstfelt. Skogdagen gjennomføres som oppfølging av arrangert PEFC-kurs i Målselv kommune og i tilknytning til planlagt PEFC-kurs i Balsfjord (egen innbydelse). Målgruppe er skogsentreprenører og maskinførere men alle interesserte er velkomne. Deltakerne får bekreftelse på deltakelsen.

Deltakeravgift 500 kr men som vil bli søkt dekket ved tilskott.

Henvendelse/ påmelding til:

Anders Berg Stensrud, Landbruk Nord:

anders.berg.stensrud@landbruknord.no

Eller

Asle Lifjell, Målselv kommune:

asle.lifjell@malselv.kommune.no

evt. mobil til Gunnar Kvaal 48141883.

Troms fylkeskommune har støttet kurset.